BPC
Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius, tel. (8 5) 239 1904, faksas (8 5) 271 6592,
el. paštas bpc112@vrm.lt. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Kodas 1887 87474.
Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
LT EN RU  
Data: 2011-09-11 Laikas: 06:21
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Paslaugos
Nuorodos
Naujienos
Klausimai
Tarptautinis bendradarbiavimas
Karjera
Numeris 112
Prieš korupciją
 
Naujienos el. paštu
Užsisakyti
Atsisakyti

  Visi lankytojai: 168813
Šiandien apsilankė: 17
Dabar naršo: 9

E 112
Spausdinti

Bendrojo pagalbos centro ir mobiliojo ryšio operatorių susitarimas (pdf)

E112 ĮGYVENDINIMO EIGA

- Bendrasis pagalbos centras (toliau - Centras) parengė ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1332 „Dėl vietos nustatymo įrangos įsigijimo, įdiegimo (pritaikymo), atnaujinimo ir veikimo palaikymo išlaidų kompensavimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin, 2007, Nr. 135-5476) patvirtintu aprašu, visiems Lietuvoje veikiantiems viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjams (toliau – teikėjai) pateikė vietos nustatymo duomenų teikimo Centrui išsamius techninius reikalavimus, parengtus atsižvelgiant į 2003 m. liepos 25 d. Europos Bendrijų Komisijos rekomendacijos 2003/558/EB dėl skambinančio asmens vietos nustatymo informacijos apdorojimo elektroninio ryšio tinkluose teikiant pagalbos skambučio paslaugas su vietos nustatymo funkcija nuostatas.


- Pagal šiuos reikalavimus teikėjai parengė techninius vietos nustatymo duomenų teikimo sprendimus ir, suderinę su Centru, įdiegė juos savo tinkluose. 2008 m. liepos–rugpjūčio mėnesiais visų trijų teikėjų įdiegta vietos nustatymo įranga buvo išbandyta ir pripažinta atitinkančia nustatytus techninius reikalavimus, tai yra leidžiančia užtikrinti, kad visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje visų teikėjų paslaugų naudotojų, skambinančių bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 (toliau –numeris 112), vietos nustatymo duomenys būtų prieinami Centrui patobulintu bazinės stoties aprėpties (angl. ECell-ID) tikslumu.


- Centras ir visi teikėjai: UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“ ir UAB „Tele2“ pasirašė vietos nustatymo įrangos įsigijimo ir įdiegimo (pritaikymo) sutartis, teikėjai savo tinkluose įdiegė ir kartu su Centru išbandė techninę įrangą, užtikrinančią šių teikėjų paslaugų naudotojų, skambinančių bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 (toliau – numeris 112), vietos nustatymo duomenų pateikimą Centrui.


- Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. teikėjai nuolat teikia Centrui skambinančiųjų vietos nustatymo duomenis. Teikėjų patirtos išlaidos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka buvo kompensuotos iš 2008 metų valstybės biudžeto asignavimų. Vietos nustatymo duomenys yra integruoti į Centro informacinę sistemą ir automatiškai pateikiami į skambutį atsiliepusiam operatoriui, taip pat atvaizduojami skaitmeniniame žemėlapyje. Šie duomenys yra prieinami ir Centro informacinės sistemos resursais besinaudojančioms pagalbos tarnyboms (policijai ir greitosios medicinos pagalbos tarnybai).


- Judriojo telefono ryšio tinkluose įdiegta vietos nustatymo įranga užtikrina, kad Centrui būtų prieinami skambinančiųjų numeriu 112 visoje Lietuvoje vietos nustatymo duomenys, tačiau Centras dėl techninių ir organizacinių priežasčių kol kas (kol neįvykdyta numatyta plėtra) gali priimti šiuos duomenis tik tų skambinančiųjų, kurie numeriu 112 skambina Vilniaus mieste ir Vilniaus rajone.


- Įgyvendindami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1020 (Žin., 2006, Nr. 112-4273), 711 punktą, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2008 metų veiklos pagrindinių priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1V-2, 6 punktą ir siekdami tobulinti skambučių numeriu 112 Lietuvos Respublikos teritorijoje administravimą, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius, Lietuvos policijos generalinis komisaras ir Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius 2008 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-195/5-V-347/5V-69 (Žin., 2008, Nr. 71-2760) „Dėl pagalbos skambučių bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 administravimo perėmimo iš teritorinių policijos įstaigų veiksmų 2008 metais“ nustatė skambučių numerių 112 administravimo perėmimo mechanizmą, atsakingus vykdytojus ir terminus.

Atnaujinta 2009-02-21

 
© 2005–2006 Bendrasis pagalbos centras. Visos teisės saugomos. Sukūrė ir programavo amstudio.