BPC
Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius, tel. (8 5) 239 1904, faksas (8 5) 271 6592,
el. paštas bpc112@vrm.lt. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Kodas 1887 87474.
Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
LT EN RU  
Data: 2012-04-22 Laikas: 19:40
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Paslaugos
Nuorodos
Naujienos
Klausimai
Tarptautinis bendradarbiavimas
Karjera
Numeris 112
Prieš korupciją
 
Naujienos el. paštu
Užsisakyti
Atsisakyti

  Visi lankytojai: 190362
Šiandien apsilankė: 62
Dabar naršo: 6

Karjera
Spausdinti

 

BENDROJO PAGALBOS CENTRO SKELBIMAS

 

Bendrasis pagalbos centras skelbia atranką laisvoms statutinių valstybės tarnautojų pareigybėms užimti:
1.
Bendrojo pagalbos centro Klaipėdos skyriaus specialisto
Lygis
: B.
Kategorija: 5.
Aukščiausias galimas specialus nekarinis vidaus tarnybos laipsnis: vidaus tarnybos vyresnysis leitenantas

Specialūs reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą; turėti ne mažesnę negu 1 metų darbo patirtį reaguojant į pranešimus apie įvykius (incidentus, avarijas, sveikatos sutrikimus ir pan.); išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Bendrojo pagalbos centro (toliau – Centras), pagalbos tarnybų, Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbo organizavimą, ekstremaliųjų situacijų valdymą, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimą, kitas Centro veiklai svarbias sritis; mokėti dirbti Microsoft Office programinių paketu, Bendrojo pagalbos centro informacine sistema (toliau – BPCIS), duomenų bazėmis, biuro įranga; mokėti vieną iš oficialių Europos Sąjungos kalbų A2 lygiu, rusų kalbą B1 lygiu; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles; turėti vadovavimo pamainos pareigūnams patirties; žinoti pranešimų apie pagalbos poreikį perdavimo pagalbos tarnyboms algoritmus (informavimo schemas) ir įvykių klasifikavimą, pajėgų reagavimo tvarką; gebėti priimti, sisteminti ir perduoti informaciją telefono, fakso ir radijo ryšio priemonėmis; žinoti pagrindines gaisrinių ir gelbėjimo automobilių taktines galimybes, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangos bei priemonių taktines-technines charakteristikas; žinoti savo veiklos teritorijoje esančius pavojingus objektus, nepakankamai vandens turinčius ir bevandenius rajonus; išmanyti Vidaus reikalų ministerijos žinybinio radijo ryšio naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, mokėti dirbti radijo ryšio priemonėmis; atitikti nustatytus reikalavimus asmeniui, pretenduojančiam nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“; atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos sąvade, patvirtintame vidaus reikalų ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis); atitikti Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir pareigūnų fizinio pasirengimo tikrinimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti tam tikras pareigas tam tikruose vidaus reikalų įstaigų padaliniuose, ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo taisyklėse, patvirtintose vidaus reikalų ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-500, nustatytus reikalavimus (trečias lygis).

 

2. Bendrojo pagalbos centro Alytaus skyriaus jaunesniojo specialisto
Lygis
: C.
Kategorija: 3.
Aukščiausias galimas specialus nekarinis vidaus tarnybos laipsnis: vidaus tarnybos vyresnysis puskarininkis

Specialūs reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą; mokėti rusų kalbą B2 lygiu, mokėti vieną iš oficialių Europos Sąjungos kalbų A1 lygiu; būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Bendrojo pagalbos centro (toliau – Centras), pagalbos tarnybų, Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbo organizavimą, ekstremalių situacijų valdymą, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimą, kitas Centro veiklai svarbias sritis; žinoti pagalbos tarnybų reagavimo į pranešimus apie pagalbos poreikį algoritmus (informavimo schemas) ir tvarką; gebėti priimti, sisteminti ir perduoti informaciją telefono, fakso ir radijo ryšio priemonėmis; žinoti pirmosios medicinos pagalbos teikimo principus; žinoti pagrindinius taktinius techninius gaisrinių automobilių ir gelbėjimo technikos duomenis; žinoti specialiųjų ir avarinių tarnybų iškvietimo tvarką; mokėti naudotis priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo ekstremalioms situacijoms, ekstremaliems įvykiams ar incidentams likviduoti bei objektų incidento likvidavimo planais; mokėti dirbti Microsoft Office operacinės sistemos programomis, o baigus atitinkamus mokymus gebėti dirbti su Centro informacine sistema; atitikti nustatytus reikalavimus asmeniui, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“; atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos sąvade, patvirtintame vidaus reikalų ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis); atitikti Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir pareigūnų fizinio pasirengimo tikrinimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti tam tikras pareigas tam tikruose vidaus reikalų įstaigų padaliniuose, ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo taisyklėse, patvirtintose vidaus reikalų ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-500, nustatytus reikalavimus (trečias lygis).

 

3. Bendrojo pagalbos centro Klaipėdos skyriaus jaunesniojo specialisto
Lygis
: C.
Kategorija: 3.
Aukščiausias galimas specialus nekarinis vidaus tarnybos laipsnis: vidaus tarnybos vyresnysis puskarininkis

Specialūs reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą; mokėti rusų kalbą B2 lygiu, mokėti vieną iš oficialių Europos Sąjungos kalbų A1 lygiu; būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Bendrojo pagalbos centro (toliau – Centras), pagalbos tarnybų, Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbo organizavimą, ekstremalių situacijų valdymą, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimą, kitas Centro veiklai svarbias sritis; žinoti pagalbos tarnybų reagavimo į pranešimus apie pagalbos poreikį algoritmus (informavimo schemas) ir tvarką; gebėti priimti, sisteminti ir perduoti informaciją telefono, fakso ir radijo ryšio priemonėmis; žinoti pirmosios medicinos pagalbos teikimo principus; žinoti pagrindinius taktinius techninius gaisrinių automobilių ir gelbėjimo technikos duomenis; žinoti specialiųjų ir avarinių tarnybų iškvietimo tvarką; mokėti naudotis priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo ekstremalioms situacijoms, ekstremaliems įvykiams ar incidentams likviduoti bei objektų incidento likvidavimo planais; mokėti dirbti Microsoft Office operacinės sistemos programomis, o baigus atitinkamus mokymus gebėti dirbti su Centro informacine sistema; atitikti nustatytus reikalavimus asmeniui, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“; atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos sąvade, patvirtintame vidaus reikalų ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis); atitikti Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir pareigūnų fizinio pasirengimo tikrinimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti tam tikras pareigas tam tikruose vidaus reikalų įstaigų padaliniuose, ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo taisyklėse, patvirtintose vidaus reikalų ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-500, nustatytus reikalavimus (trečias lygis).

 

 

 

4. Bendrojo pagalbos centro Šiaulių skyriaus jaunesniojo specialisto
Lygis
: C.
Kategorija: 3.
Aukščiausias galimas specialus nekarinis vidaus tarnybos laipsnis: vidaus tarnybos vyresnysis puskarininkis

Specialūs reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą; mokėti rusų kalbą B2 lygiu, mokėti vieną iš oficialių Europos Sąjungos kalbų A1 lygiu; būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Bendrojo pagalbos centro (toliau – Centras), pagalbos tarnybų, Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbo organizavimą, ekstremalių situacijų valdymą, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų organizavimą, kitas Centro veiklai svarbias sritis; žinoti pagalbos tarnybų reagavimo į pranešimus apie pagalbos poreikį algoritmus (informavimo schemas) ir tvarką; gebėti priimti, sisteminti ir perduoti informaciją telefono, fakso ir radijo ryšio priemonėmis; žinoti pirmosios medicinos pagalbos teikimo principus; žinoti pagrindinius taktinius techninius gaisrinių automobilių ir gelbėjimo technikos duomenis; žinoti specialiųjų ir avarinių tarnybų iškvietimo tvarką; mokėti naudotis priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų sutelkimo ekstremalioms situacijoms, ekstremaliems įvykiams ar incidentams likviduoti bei objektų incidento likvidavimo planais; mokėti dirbti Microsoft Office operacinės sistemos programomis, o baigus atitinkamus mokymus gebėti dirbti su Centro informacine sistema; atitikti nustatytus reikalavimus asmeniui, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“; atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos sąvade, patvirtintame vidaus reikalų ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis); atitikti Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir pareigūnų fizinio pasirengimo tikrinimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti tam tikras pareigas tam tikruose vidaus reikalų įstaigų padaliniuose, ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo taisyklėse, patvirtintose vidaus reikalų ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-500, nustatytus reikalavimus (trečias lygis).

 

Pretendentų atrankos būdas – egzaminas žodžiu (pokalbis) vertinant privalumus, vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 15 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Bendrojo pagalbos centro viršininko vardu);

2. Asmens tapatybę, amžių ir pilietybę patvirtinančius dokumentus (originalus ir kopijas);

3. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą (originalą ir kopiją);

4. Išsilavinimą liudijantį dokumentą (originalą ir kopiją);

5. Gyvenimo aprašymą;

6. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą (originalą ir kopiją);

7. Dokumento, patvirtinančio atitiktį fizinio pasirengimo lygiui, kopiją;

8. Sveikatos būklės atitiktį patvirtinantį dokumentą.

 

Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra laikoma Bendrojo pagalbos centro personalo tarnyboje.

Dokumentai priimami iki 2012 m. gegužės 1 d. Bendrojo pagalbos centro Organizaciniame skyriuje adresu P. Vileišiog. 20a, Vilnius. Siunčiant dokumentus registruotu laišku adresu Švitrigailos g. 18, Vilnius, II korpusas, pateikiamos nurodytų dokumentų notaro patvirtintos kopijos. Informacija teikiama telefonu  (8 5)2391903, arba elektroniniu paštu [email protected].

 

 

Paskelbta: 2012-04-18

 
© 2005–2006 Bendrasis pagalbos centras. Visos teisės saugomos. Sukūrė ir programavo amstudio.